27 Kasım 2007 Salı

TÜRKİYE POLİTİK ARENASINDA KİM KİMDİR?

(99 Cümleyle Gerçekler)

Değerli Dostlar,
Okuyacağınız bu yazının altta İngilizce çevirisi var: Who is Who İn Turkey’s Political Arena. Yazıdaki görüşlere az çok katılıyorsanız, bu İngilizce metni tanıdığınız yabancılara veya internet yollarına gönderirseniz hiç fena olmaz. Sevgilerimle

Küresel kapitalizm dünyada doğal yaşamı sona sürüklüyor.
Zengin devletlerin gündeminde bu yok edişi değiştirmek yok.
Onlar sadece “demokrasi” dersi veriyorlar bütün ülkelere.
ABD ve AB bu konuda da birbirinden çok farklı değil.
Demokrasiden anladıkları tüm ülkeleri daha sıkı bir egemenlik altında tutmak.
Her ülkede kendileriyle işbirliği yapacak tercihan parlamenter demokrasiye inanmış güçleri geliştirmek.
Demokratlaşmayan ülkeleri işgal etmek, demokratlaşmayanları kitle halinde imha etmek de bu kutsal amacın gereği.
Türkiye’ye gelince:
Batılı özgürlükçülerin büyük çoğunluğu Türkiye’ye de bu açıdan bakıyor.
Bizim gerici bildiklerimiz Avrupalı sıradan solcu için ilerici.
Bizim anti-emperyalist saydıklarımız Batılı liberal için faşist.
ABD ve AB Türkiye’de de medya ve entelektüeller içinde kendine bağlı güçlü iktidarlar yarattı.
Bu odaklar kendi ideolojileri doğrultusunda bilgiler veriyorlar dışarıya.
Dışarıdan da onlara Türkiye’yi nasıl görmelerinin tercih edildiği noktasında yönlendiriliyorlar.
Sonuçta ortaya Türkiye’deki anti-kapitalist anti-emperyalist çevrelerin gördüğünden çok farklı, çarpık bir tablo çıkıyor.
Bizim bulunduğumuz ağaçtan ülkedeki bazı siyasi oyuncular şu özellikleriyle göze çarpıyor:
AKP: İktidardaki Parti.
Ülkenin en büyük siyasi gücü.
Son seçimde yüzde 47 oy aldı.
ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin kilit oyuncularından.
Ilımlı İslam modelinin uygulayıcısı.
Ordu’ya karşı çıkıyor, ABD ve AB tarzı demokrasiye yakın görünüyor.
Bu yüzden iktidar partisi Avrupalı için ilerici.
Oysa AKP demek ABD işbirlikçisi takiyyeci radikal tarikatlar demek.
Yani bize göre bölgedeki en tehlikeli gerici güç.
Laik sistemi için için parçalıyorlar.
Ordu’ya muhalif tavırları sadece bundan kaynaklanıyor.
AKP liderleri ve taraftarları çoğunlukla açgözlü, kaba, usul adet bilmeyen kültürsüz erkekler
Kadınları aşağı tabaka olarak görüyor ve onları örtünmeye zorluyorlar.
Ilımlı islam hareketi gerçekte Hitler-Mussolini’nin tabandan yükselen faşizmine çok benziyor.
PKK (Kürt gerillalarının yasadışı partisi) Onun Yasal Partisi ve Kürt Milliyetçileri:
Birçok batılı onları özgürlük savaşçısı olarak tanıyor.
Türkiye’deki radikal solcuların büyük bölümü de öyle.
Tek kesitten bakıldığında bu görüş haklı gibi.
Sol söylem kullanıyorlar ve ezilmiş bir halkın temsilcisi olma iddiasındalar.
Avrupa’daki Kürt nüfus içinde güçlü biçimde örgütlüler.
Mali gelirlerinin büyük kısmı Avrupa’dan geliyor.
Bağışlar, Avrupa fonları, kara para faaliyetleri…
Örgütün Avrupa devletleri, politikacıları ve gizli servisleriyle yakın bağları mevcut.
Buna son on yılda ABD ile yakın işbirliği de eklendi.
PKK, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nde kullandığı önemli bir güç.
Bu “özgürlük savaşçıları” nedense tüm emperyalistlerin (İsrail dahil) gözdesi.
Öte yandan Türklerle yüzyıllardır birlikte yaşayan Kürtlerin birçok yönden hak mahrumiyetleri de inkar edilmez gerçek.
Türkiye devleti, hükümetler ve Türkçü faşistler bugüne kadar bu gerçeği inkar etmeyi tercih ettiler.
Ama Avrupalının bilmediği nokta şu:
Başlangıçtan beri Türkiye oligarşisinin içinde yarı-feodal, kapitalist Kürt hakim sınıflarının da bulunduğu.
Ayrıca Kürtlerin büyük çoğunluğunun Türklerden ayrılmak istemediği...
En az 15 milyon Kürt Batıda Türklerle birlikte kardeşçe yaşıyor.
Bir bölümü Türkler ve öteki etnik gruplarla melezleşmiş durumda.
Tam ayrılığı PKK bile çok yerde ifade etmiyor.
Buna rağmen PKK, 25 yılda 37 bin “insan yaşama hakkının” öldüğü bir savaş yürütüyor.
En az devletin çirkin uygulamaları kadar PKK da kirli bir terör politikası güdüyor.
Bunun sonucu: Türkiye’de düşmanlığa dayalı milliyetçilik karşılıklı olarak yükseliyor.
Sol söylemin halk içindeki etkisi giderek zayıflıyor.
PKK ve yandaşları da bir yerde sadece bu misyon için ayaktalar.
Kürt sorunu bir gerçeklik.
Fakat bu sorundaki emperyalist kışkırtmalar da bir gerçeklik.
İşbirlikçi Liberaller ve Hain Sol:
Liberalleşmiş radikal solla, baştan beri liberal olan solcular Türkiye’de kalabalık değiller.
Ancak medyadaki destekleri ve bazı kitle örgütlerinin başında bulunmaları nedeniyle sayılarının ötesinde etkililer. (Birçok köşe yazarı, TV yorumcusu, sendikacı, oda başkanı, ünlü yazarlar: Orhan Pamuk, Elif Shafak vs.)
Bu seçkinci özgürlük savaşçıları anti-kapitalist, anti-emperyalist mücadeleyi unutmuş durumdalar veya böyle bir kavramları zaten yoktu
Tek dertleri demokratikleşme.
Demokratikleşmenin önündeki en büyük engeli de Ordu ve milliyetçiler (sol yurtseverler de içinde) olarak görüyorlar.
Bu yüzden böyle solcular ve Amerikanseverler Avrupa’dan büyük sempati topluyorlar.
Söz konusu liberaller ısrarla milliyetçiliğe karşı olduklarını ifade ediyorlar, çünkü onlar için milliyetçilik faşizm demek.
Fakat kendileri gizli milliyetçiler (Kürt milliyetçiliğinin ve emperyalizmin milliyetçiliğinin destekçisiler).
Sıkıcı bir tarzda sürekli düşünce özgürlüğünden bahsetmelerine karşın medya ve edebiyat çevrelerinde oligarşik çeteler oluşturuyorlar.
Avrupalı entelektüelin en büyük açmazı Türkiyeli entelektüellerin de en büyük açmazı artık; hiçbir şeyi başkalarına bırakmak istemiyorlar.
Aynı anda hem toplum öncüsü, hem düzen yanlısı, hem tatlı yaşam aşığı, hem özgürlük savaşçısı, hem solcu, hem sosyalist, hem kapitalist olmak: Bu dünyada mümkün değil böyle bir şey, öte dünyanın fantastik gerçekliğinde mümkün olabilir.
Liberaller ve Liberal solcular cumhuriyeti tahribe uğraşıyorlar.
Solcu bilindiklerinden bu tutumları Türkiye’de sol söylemin halkça anlaşılabilirliğini çok azaltıyor.
En önemli görevleri gerçekte bu.
Ulusalcı (Yurtsever) Sol:
CHP (ana muhalefet partisi) bu grubun en büyük oluşumu sayılabilir.
Emekten, yoksul halkın sorunlarından pek az bahseden garip bir sosyal demokrat parti.
Tabanındaki anti-emperyalist duyarlılık üst yönetime doğru zayıflıyor.
Ama ulusalcı sol denince akla, daha küçük bazı sol gruplarla, Atatürkçü olarak bilinen dernekler, gazete (Cumhuriyet) ve dergiler çevresi akla geliyor.
Bugün Batı, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı örtülü bir savaş yürütüyor; bu da bir gerçek değil mi?
Eğer hakikat paranoyak iddialardan daha fantastikse, nerede paranoya başlar hangi gerçek sahtedir kimse bilemez.
Bu örtülü savaş için birçok neden sayılabilir.
Türkiye ve onun etki alanı emperyalizmin daha sıkı denetim altında tutmak istediği büyük bir pazar.
İkinci olarak, Türkiye oligarşisi Amerikalıların akıllı oğlanlarından kızlarından oluşsa da, halkın güdük yurtsever tepkileri bazen emperyalist girişimleri engelliyor.
Ulusalcı sol emperyalizme karşı mücadeleyi ön plana çıkarıyor, Kürt sorununa mutlak birlik açısından yaklaşıyor (kısmen bu sorunu yadsıyor).
Ordu’nun laik cumhuriyetçi gücüne ve devlet içindeki henüz AKP’ce tasfiye edilmemiş bürokratlara fazlasıyla güveniyor.
Ordu ve devlet içindeki zayıf anti-emperyalist eğilimleri kışkırtmaya çalışıyor.
Bu nedenlerle ulusalcı sol Avrupalılarca demokrasi düşmanı, hatta faşist olarak görülüyor.
Başka Bazı Politik Gruplar:
MHP (Klasik milliyetçi parti- Muhalefetin güçlü ikinci partisi).
Amerikan karşıtı radikal dinci gruplar.
Ayrıca iki adet küçük merkez sağ parti (bir zamanlar iktidardaydılar).
Gerçek Komünistler ve Sosyalistler:
TKP bu kategorideki en büyük örgütlü güç.
Daha küçük gruplar ve dağınık, örgütsüz halde çok sayıda insan bu başlık altında ele alınabilir.
Hepsi tüm ülkede yaklaşık 200 bin kişi...
Anti-emperyalist, anti-kapitalist mücadele ve sosyalizmi kurma hedefi onlar için öteki sorunların önünde en önemli görevler.
Demokrasi sorunu ve Kürt sorunu ancak böyle bir yolda çözülebilir.
Bu doğrultuda dayanılacak güç de halk güçleri, emek güçleridir.
Türkiye halkının kurtuluşu gerçek sosyalistlerin yeteneğine ve başarılarına bağlıdır.


Site Meter

WHO IS WHO IN TURKEY'S POLİTİCAL ARENA?

(The Truth in 99 Sentences)

Global capitalism is pulling the natural life of the world to its end.
There isn’t any item on the agenda of wealthy states to prevent this devastation.
They do nothing but teach democracy to all countries.
There isn’t much difference between the USA and the EU on that point either.
Their understanding of democracy is as a means to control other nations more stringently.
Their aim is to reinforce those groups which have the ability to cooperate well with them and preferably believe in parliamentary democracy.
To invade other lands and to massacre un-democratized people could be necessary for this holy purpose.
In relation to Turkey:
Most of the Western advocates of freedom look at Turkey from this point of view.
Some groups which we in Turkey know as reactionary, serve as progressive for European leftists.
Some people whom we regard as anti-imperialists are seen as fascists by European liberals.
The USA and the EU have created powerful allied communities in the intelligentsia and mass-media.
These circles are giving information abroad arising from their own ideology.
Also they are driven by foreign politicians as to how they should look at problems in the country.
As a result, some distorted pictures have emerged, very different from the pictures as seen by anti-capitalist groups in Turkey.
We are at the top of the tree from which the whole panorama and political actors are seen as follows:
The Justice and Development Party (AKP) : (Ruling party)
It is the most powerful political movement in the country.
The Party gained 47% percent of the vote at the last election.
The AKP is one of the main actors in the USA’s Great Middle-East Project.
Also it is the most important practitioner of the USA’s Moderate-Islam Model.
The AKP opposes the Turkish Army and pretends to believe in the EU’s and USA’s models of democracy.
Therefore the ruling party is seen as a positive force by Europeans.
However the AKP in reality consists of a covert group of fundamentalist sects operating as the loyal collaborators of the USA.
In other words the ruling party is the most dangerous political movement in the region.
This party is intent on destroying the secular system from within.
The contradiction between the AKP and the Turkish Army is revealed mainly on this issue.
The AKP’s leaders and supporters are mostly men who are greedy, crude and without manners or culture.
They see women as an inferior class and force them to cover their heads.
Actually the Modern-Islam movement looks like Mussolini or Hitler’s type of fascism, instructed from bottom to top.
The PKK ( the Kurdish guerillas’ illegal party); the DTP (its legal party) and Kurdish Nationalists:
Most westerners see them as freedom fighters.
Also, most of the Turkish or Kurdish leftists in Turkey suppose the same.
This opinion seems right when you look at the overview from only one cross-section.
Kurdish nationalists use leftist or liberal jargon and they see themselves as representatives of an oppressed nation.
They are well organised in European Kurdish society.
A very important part of the PKK’s income comes from Europe.
From donations, European funds and as black money…
The organisation has close relations with some state departments, intelligence services and politicians in Europe.
In the last ten years collaboration with the USA and CIA has been added to this.
The PKK is an important force that the USA is using in its Big Middle-East Project.
For some reason, the above mentioned organization is the favorite of nearly all of the imperialists (including Israel).
On the other hand Kurdish people (living with Turkish people for hundreds of years) have suffered deprivation of some rights.
The Turkish Republic, governments and Turkish civil fascists have preferred to ignore this reality until now.
But Europeans don’t want to know about these issues:
Kurdish half-feudal and capitalist upper classes have been in Turkey’s oligarchy since the begining.
The great majority of Kurdish people don’t want separation.
Nearly 15 million Kurdish people are living as brothers and sisters with Turks in the western regions of Turkey.
Some of them are interrelated with Turkish or other ethnic groups.
The PKK doesn’t always even express the demand for a separate state.
Despite all this, the PKK is going on killing in a bloody civil war in which approximately 37 000 “humans with the right to live” have died in the last 25 years.
The PKK is following terror strategies at least as dirty as those of the state.
As a result: nationalism is steadily increasing in Turkey due to mutual Kurdish-Turkish hostility.
The influence of leftist discourse in public opinion is diminishing year by year.
Perhaps the PKK and its supporters exist mainly for that purpose.
The Kurdish problem is a reality.
But imperialist provocations on that issue are also a reality.
Collaborating Liberals and Traitor Left:
Liberalized radical leftist and soft leftist liberals have never been numerous in the country.
But they are relatively more effective than their number (their qualities are excellent thanks God), because the mass-media supports them and some civil organisations are under their control (in their number are many columnists, presenters, trade unionists, heads of chambers, famous writers –Orhan Pamuk, Elif Shafak … etc.)
These elitist freedom fighters have forgotten anti-capitalist and anti-imperialist struggle, or they have never come across such notions anyway.
Democratization is their only business.
For them, the Turkish army and the nationalists (including the patriotic left) are the foremost barrier in front of democracy.
Therefore these types of leftists and American-lovers collect abundant sympathy from Europe.
These kind of liberals persistently state that they are against nationalism, because nationalism means fascism.
But they themselves are covertly nationalist (supporters of Kurdish nationalism, and the nationalism of imperialism).
They tediously go on about freedom of ideas, but themselves are members of oligarchic cliques in the areas of media and literature.
The biggest dilemma of the European intellectual is the same as the one of the Turkish intellectuals now; they do not want to hand over anything to anybody.
They want to be the leader of the society, the conformist, the epicurean, warrior of freedom, the leftist, the socialist and the capitalist all at the same time: It is definitely impossible on the planet earth; it may be possible in the fantastic reality of the other world.
The liberals and liberal leftists are trying to destroy the Turkish Republic.
Ordinary people in Turkey see them as leftist, so the probability of understanding real leftist discourse is diminishing day by day.
That is actually their mission.
Nationalist (Patriotic) Left:
The CHP (Republican People’s Party – the main oppositional party) may be supposed to be the biggest formation in this category.
As a social democrat party they are strange because they hardly mention labour and the affairs of poor people.
Anti-imperialist awareness among the grassroots grows weaker at the top of the party.
As a matter of fact, small leftist groups, parties and some civil organisations known as Kemalist (following Atatürk’s route) and some readers of newspapers and periodicals such as Cumhuriyet are known mostly as nationalist leftists.
Nowadays, Western capitalist civilisation is carrying on a covert war against the Turkish Republic: Isn’t this a reality?
If truths are more fantastic than paranoid claims, nobody can realise where paranoia begins, and which truth is false.
There may be many reasons for this covert war:
Turkey with its hinterland is a big market that imperialists want to control more effectively.
Secondly, although the Turkish oligarchy is composed of people who are reliable in terms of the USA, nevertheless the basic patriotic reflex of the Turkish people sometimes blocks regional imperialist initiatives.
The nationalist left gives priority to the anti-imperialist struggle, looking at the Kurdish problem from the point of view of united anti-imperialist resistance (though partly denying it).
They rely too much on the secular republican potential of the army as well as the state bureaucracy which has not yet been eliminated by the AKP.
The patriotic left tries to provoke moderate anti-imperialist trends in the army and the state.
For these reasons that kind of left seems to Europeans to be non-democrat and even fascist.
Some other political groups:
The Nationalist Movement Party (powerful second opositional party: classical nationalist).
Anti-American fundamentalists. (Relatively small groups)
And conservative (centre right): two small parties. (They were ruling parties 10 - 25 years ago).
Real Communists and Socialists:
TKP (Communist Party): the biggest organised movement in this category.
There are many non-organised people and some smaller groups may be mentioned under this item.
They make up approximately 200.000 people in total.
Beyond all their other aims, anti-capitalist and anti-imperialist resistance and the struggle for socialism are the most important duties for them.
The democratisation problem and the Kurdish problem can be solved only in this way.
The forces one should rely on are the workers and ordinary people.
The freedom of the people of Turkey depends on real socialists’ abilities and success.


Site Meter